Punktacja


N o w a   S t o m a t o l o g i a    jest indeksowana i znajduje się na liście czasopism punktowanych:

– Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 6 pkt,

– Index Copernicus – 73,86 pkt,

– Polskiej Bibliografii Lekarskiej (GBL),

– Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

Artykuły są indeksowane ponadto w bazie Google Scholar.