Redakcja


Redaktor Naczelny

prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Honorowy Redaktor Naczelny

prof. dr hab. n. med. Maria Szpringer-Nodzak, Zakład Stomatologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierownik redakcji

mgr Agnieszka Gortat, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

Sekretarz redakcji

Angelika Kobylińska, Zakład Stomatologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Redaktorzy statystyczni

dr inż. Dariusz Gozdowski, Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Redaktorzy tematyczni

prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska, Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

(stomatologia dziecięca)

prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

(stomatologia zachowawcza)

prof. dr hab. n. med. Renata Górska, Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Warszawski Uniwersytet Medyczny

(periodontologia)

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

(protetyka)

prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz, Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

(chirurgia stomatologiczna)

dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska, Zakład Ortodoncji, Warszawski Uniwersytet Medyczny

(ortodoncja)

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Szopiński, Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

(radiologia)