Current issue

N o w a   S t o m a t o l o g i a   1/2024 PL

Opisy przypadków/Case reports

Amyloidoza języka – opis przypadku, objawy, diagnostyka, leczenie
Amyloidosis of the tongue – case report, symptoms, diagnostics and treatment
Magdalena Sławińska, Katarzyna Bikiewicz, Wojciech Popowski
Utrata żywotności miazgi w zębach siecznych stałych po urazach na podstawie przypadków klinicznych
Renata Węgrzyn
Postępowanie pourazowe w całkowitym zwichnięciu górnego przyśrodkowego siekacza u 11-letniego dziecka – studium przypadku
Barbara Górna

Praca oryginalna/Original paper

Zespół Angelmana – cechy fenotypowe i stan zdrowia jamy ustnej
Angelman Syndrome – fenotype features and oral health status
Aneta Witt-Porczyk, Paula Piekoszewska-Ziętek, Anna Turska-Szybka, Dorota Olczak-Kowalczyk