No 1/2019 PL

N o w a   S t o m a t o l o g i a   1/2019 PL

Prace poglądowe

Aspekty stomatologiczne występowania niedosłuchu u dzieci – etiologia, klasyfikacje, programy diagnostyczne, rehabilitacja. Przegląd piśmiennictw
Anita Śmiech, Joanna Szczepańska – s. 3-7
Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH) – etiologia, obraz kliniczny, leczenie
Sylwia Falkowska, Monika Stawiecka, Renata Milewska, Anna Kuźmiuk, Ewa Chorzewska – s. 8-12

Prace oryginalne

Determinanty korzystania z opieki stomatologicznej przez dzieci w okresie uzębienia mlecznego – badania ankietowe
Sara Shamsa, Iwona Soika, Anna Turska-Szybka, Maja Lipiec, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 13-19
Stan higieny jamy ustnej i przyzębia u dzieci i młodzieży z zespołem Downa
Marta Ziętek, Urszula Kaczmarek – s. 20-26
Zastosowanie materiału wypełnieniowego pakowanego w blistry w zapobieganiu zakażeniom krzyżowym w stomatologii zachowawczej
Alicja Porenczuk, Bartłomiej Górski, Wioletta Bielas, Dariusz Gozdowski, Agnieszka Mielczarek – s. 27-33

Opis przypadku

Wykorzystanie westibuloplastyki metodą Kazanjiana w zapobieganiu recesji dziąseł u dzieci – opis dwóch przypadków
Piotr Sobiech, Marcin Szerszeń, Julia Wiśniewska – s. 34-39