No 4/2023

N o w a   S t o m a t o l o g i a   4/2023 PL

Opisy przypadków/Case reports

Odległe powikłania stomatologiczne u pacjenta leczonego z powodu ostrej białaczki nielimfoblastycznej (ANLL) – 15-letnia obserwacja
Long-term dental problems in a patient treated for acute non-lymphoblastic leukemia (ANLL) – 15-years follow-up
Patrycja Proc, Małgorzata Modrzejewska, Małgorzata Zubowska – s. 107-112
Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej jako pierwszy objaw choroby Leśniowskiego-Crohna – opis przypadku
Lesions on the oral mucosa as the first symptom of Crohn’s disease – a case report
Natalia Jakubanis, Ewa Krasuska-Sławińska – s. 113-118
Ameloblastic fibroodontoma – opis przypadku z przeglądem piśmiennictwa
Ameloblastic fibroodontoma – a case report with literature review
Paweł Wachowiak, Konrad Olszewski, Aleksandra Kudrymska, Lidia Zwierzyńska – s. 119-124

Praca oryginalna/Original paper

In vitro cariogenic model of biofilm formation on selected dental materials – pilot study
Model in vitro tworzenia próchnicotwórczego biofilmu na wybranych materiałach stomatologicznych – doniesienie wstępne
Małgorzata Staszczyk, Dorota Kościelniak, Wirginia Krzyściak, Małgorzata Jamka-Kasprzyk, Iwona Kołodziej, Magdalena Kępisty, Marcin Magacz, Anna Jurczak