No 2/2018 PL

N o w a   S t o m a t o l o g i a   2/2018 PL

Prace oryginalne

Defekty rozwojowe szkliwa u młodzieży w wieku 18 lat w Polsce: rozpowszechnienie i wybrane czynniki socjodemograficzne. Badania przekrojowe
Dorota Olczak-Kowalczyk, Anna Turska-Szybka, Dariusz Gozdowski, Urszula Kaczmarek – s. 47-54
Ocena stanu i trend próchnicy u dzieci 5-, 7- i 12-letnich z województwa małopolskiego w porównaniu do populacji polskiej
Małgorzata Staszczyk, Magdalena Kępisty, Iwona Kołodziej, Dorota Kościelniak, Iwona Gregorczyk-Maga, Jadwiga Ciepły, Anna Jurczak – s. 55-65
Porównanie ocen wieku zębowego metodą Cameriere’a oraz zmodyfikowaną metodą Cameriere’a dla populacji europejskiej w województwie lubelskim
Katarzyna Różyło, Katarzyna Gruszka, Ingrid Różyło-Kalinowska – s. 66-71

Opis przypadku

Przewlekłe zapalenie żuchwy jako pierwszy objaw przewlekłego nawracającego wieloogniskowego zapalenia kości i szpiku (CRMO) – opis przypadku
Ewa Krasuska-Sławińska, Paulina Piekarska, Piotr Gietka, Anna Wieteska-Klimczak, Mirela Wadecka, Anna Matosek-Rutkowska – s. 72-77

Prace poglądowe

Bezpośrednie pokrycie miazgi w zębach stałych u dzieci – tworzenie zębiny trzeciorzędowej, stosowane materiały. Część II
Malwina Kolasa, Joanna Szczepańska – s. 78-85
Rola prawidłowego żywienia w okresie ciąży w aspekcie profilaktyki próchnicy zębów u dziecka i matki. Stanowisko grupy roboczej ds. profilaktyki stomatologicznej u kobiet w ciąży Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy
Renata Chałas, Angelika Kobylińska, Magdalena Kukurba-Setkowicz, Anna Szulik, Elżbieta Pels – s. 85-90


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.