Next issue

Praca oryginalna

Środki miejscowe łagodzące dolegliwości towarzyszące wyrzynaniu zębów mlecznych – przegląd produktów dostępnych na polskim rynku
Products soothing ailments associated with primary teeth eruption – a review of products available on the Polish market
Justyna Kurkiewicz, Katarzyna Białoszewska, Dorota Olczak-Kowalczyk

Praca poglądowa

Dziecięcy łuk twarzowy – cel stosowania?
Junior facebow- usage purpose?
Karolina Ambroziak, Jolanta Kostrzewa-Janicka, Konrad Kamiński

Normy okluzji i wartości przeciętne determinantów zwarcia w aspekcie klas szkieletowych – dlaczego jest to istotne?
Norms of occlusion and average values of occlusion determinants in term of skeletal classes – why is it important?
Anahit Lewandowska, Jolanta Kostrzewa-Janicka

Opis przypadku

Resorpcja zewnętrzna jako powikłanie po urazie- opis przypadku
External root resorption as posttraumatic complication- case report
Joanna Rączka, Katarzyna Białoszewska