No 2/2017

N o w a   S t o m a t o l o g i a   2/2017

Prace oryginalne
Original papers

Stosowanie ogólne antybiotyków w stomatologii dziecięcej
The use of systemic antibiotics in paediatric dentistry
Weronika Jończyk, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 55-62
Wskaźniki wysokiej liczebności bakterii kariogennych u kobiet ciężarnych
Indicators of high levels of cariogenic bacteria in pregnant women
Natalia Dacyna, Magdalena Trzaska, Anna Zawadzka, Dariusz Gozdowski, Weronika Jończyk, Angelika Kobylińska – s. 63-72

Opis przypadku
Case report

Torbiele małych gruczołów ślinowych u dzieci. Postępowanie chirurgiczne. Opis trzech przypadków klinicznych
Mucous retention cysts of minor salivary glands in pediatric patients. Surgical procedures. Report of 3 cases
Ewa Krasuska-Sławińska, Tomasz Drewniak, Bogumiła Koeber – s. 73-79

Prace poglądowe
Review papers

Pożywienie a próchnica zębów. Część 2. Żywność zawierająca polifenole
Food and dental caries. Part 2. Nutrition containing polyphenols
Dorota Olczak-Kowalczyk, Wojciech Grzebieluch, Miłosz Turkowski, Urszula Kaczmarek – s. 80-88
Próchnica zębów – zalecenia profilaktyczne i terapeutyczne. Stanowisko grupy roboczej Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF) ds. zapobiegania próchnicy w populacji osób dorosłych
Dental caries – preventive and therapeutic recommendations. A position statement of the working group of the Polish Branch of Alliance for a Cavity-Free Future (ACFF) for caries prevention in adultss
Agnieszka Mielczarek, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, Joanna Bagińska, Renata Chałas, Anna Kwiatkowska, Aleksandra Hajdo, Milena Marcinkowska-Ziemak – s. 89-96

Sprawozdanie

Sprawozdanie z XVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
Lidia Postek-Stefańska – s. 97-98