No 4/2019

N o w a   S t o m a t o l o g i a   4/2019 PL

Prace poglądowe

Ząb pośrodkowy żuchwy – przegląd piśmiennictwa
Mandibular mesiodens – a literature review
Maciej Adam Chęciński, Aleksandra Rubinkiewicz, Kamila Chęcińska – s. 127-132
Uwaga problem – wirus onkogenny HPV a nowotwory jamy ustnej i gardła
Note the problem – oncogenic HPV virus and mouth and throat cancer
Agnieszka Kwaśniewska, Aleksandra Wawrzeńczyk, Katarzyna Brus-Sawczuk, Izabela Strużycka – s. 133-137
Znieczulenie miejscowe u pacjentów w wieku rozwojowym
Local anesthesia for pediatric dental patients
Anna Kołakowska, Anna Pigan – s. 138-143
Opieka stomatologiczna nad pacjentem z autyzmem
Dental management of children with autism in the dental setting
Andrzej Kołodziejczyk – s. 144-148

Opis przypadku

Powikłania w zębach stałych w wyniku dużych zaniedbań w obrębie uzębienia mlecznego u 4-letniego dziecka. Opis przypadku
Complications in permanent teeth as a result of large negligence in the milk teeth of a 4-year-old child. Case description
Dominika Solarek, Joanna Szczepańska – s. 149-152