No 1/2017


N o w a S t o m a t o l o g i a 1/2017

Prace oryginalne
Original papers

Ocena częstości występowania mucositis w jamie ustnej u dzieci w trakcie leczenia przeciwnowotworowego
Assessment of the prevalence of oral mucositis in children undergoing antineoplastic therapy
Katarzyna Olszewska, Maria Mielnik-Błaszczak – s. 3-12
Dentofobia
Dentophobia
Magdalena Czerżyńska, Paulina Orłow, Anna Justyna Milewska, Magdalena Choromańska – s. 13-22

Opis przypadku
Case report

Zęby wrodzone i noworodkowe – opis pięciu przypadków
Natal and neonatal teeth – a report of five cases
Małgorzata Daszkowska, Paulina Habrat, Joanna Szczepańska – s. 23-29

Prace poglądowe
Review papers

Pożywienie a próchnica zębów. Część 1. Mleko i produkty mleczne
Food and dental caries. Part 1. Milk and dairy products
Dorota Olczak-Kowalczyk, Monika Mysiak-Dębska, Katarzyna Dębska-Łasut, Wojciech Grzebieluch, Urszula Kaczmarek – s. 30-38
Wpływ procedur endodontycznych na własności mechaniczne zębiny korzeniowej – przegląd piśmiennictwa
The impact of endodontic procedures on mechanical properties of root dentine – a literature review
Wioletta Bielas, Agnieszka Mielczarek – s. 39-44
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej (PTSD), Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF) i konsultanta krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej dotyczące związku sposobu karmienia dziecka w 2. roku życia z próchnicą wczesnego dzieciństwa
Opinion of the Polish Paediatric Dentistry Association (PTSD), Section of Paediatric Dentistry of the Polish Stomatology Association, Polish Branch of Alliance for a Cavity-Free Future (ACFF) and the national consultant in the field of Paediatric Dentistry concerning the relation of the manner of child feeding at the age of two with early childhood caries
Dorota Olczak-Kowalczyk, Joanna Szczepańska, Lidia Postek-Stefańska, Maria Borysewicz-Lewicka, Maria Mielnik-Błaszczak, Grażyna Marczuk-Kolada, Anna Jurczak, Katarzyna Emerich, Joanna Manowiec, Urszula Kaczmarek – s. 45-52