No 4/2022


N o w a   S t o m a t o l o g i a   4/2022 PL

Praca oryginalna/Original paper

Nadwaga i otyłość a choroba próchnicowa i higiena jamy ustnej u warszawskiej młodzieży licealnej. Część I
Relationship between overweight/obesity and dental caries and oral hygiene among secondary-school students in Warsaw. Part I
Anna Turska-Szybka, Magdalena Świątkowska-Bury, Agata Płusa, Aleksandra Wawrzeńczyk-Gawałkiewicz, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 129-139

Prace poglądowe/Review papers

Cytotoksyczność i biokompatybilność kompozytowych, światłoutwardzalnych żywic stomatologicznych
Cytotoxicity and biocompatibility of light-cured composite dental resins
Jolanta Sułek, Anna Ossowska, Grażyna Marczuk-Kolada, Adam Hołownia – s. 140-144
Ewolucja płukanek – przegląd piśmiennictwa
The evolution of mouthrinses – a review of the literature
Alicja Aluchna – s. 145-151

Opisy przypadków/Case reports

Most kompozytowy modelowany bezpośrednio – obserwacja 15-letnia
Direct modelled composite bridge – a 15-years observation
Alicja Aluchna, Marcin Aluchna – s. 152-159
Promienica kości szczęki u 8-letniej dziewczynki – opis przypadku, objawy, diagnostyka i metody leczenia
Actinomycosis in an 8-year-old girl – case report, symptoms, diagnostics and treatment methods
Ewa Krasuska-Sławińska, Iwona Sobiech, Błażej Bętkowski, Rafał Białczak, Katarzyna Cichoń – s. 160-164