No 3/2019

N o w a   S t o m a t o l o g i a   3/2019 PL

Prace poglądowe

Przegląd wybranych atraumatycznych metod ekstrakcji
The review of selected methods of atraumatic extractions
Piotr Grad, Aleksandra Paruzel-Pliskowska, Andrzej Żegleń, Jolanta Pytko-Polończyk – s. 95-99
Wpływ różnych metod modyfikacji powierzchni zębiny zębów mlecznych na adhezję materiałów światłoutwardzalnych – na podstawie piśmiennictwa
The influence of different methods of deciduous teeth dentin surface modification on the adhesion of light-curing materials – on the basis of the literature
Sylwia Majewska-Beśka, Joanna Szczepańska – s. 100-107

Praca oryginalna

Wpływ nadwagi i otyłości na stan zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży
The influence of overweight and obesity on oral health status in children and adolescents
Katarzyna Deszczyńska, Paweł Piątkiewicz, Renata Górska – s. 108-116

Opis przypadku

Niespecyficzny obraz chłoniaka B-komórkowego u dwuipółletniej dziewczynki – opis przypadku
Non-specific B-cell lymphoma picture in a 2,5-year-old girl – case report
Ewa Krasuska-Sławińska, Izabela Królik-Elgas, Marzena Stypińska, Anna Matosek-Rutkowska – s. 117-123