No 1/2016


N o w a   S t o m a t o l o g i a   1/2016

Prace oryginalne
Original papers

Porównanie przydatności indykatora próchnicy w pracy klinicznej studentów III i V roku stomatologii
A comparison of the usefulness of a caries indicator in the clinical practice of third-year and fifth-year dentistry students
Katarzyna Jankowska, Dagmara Piesiak-Pańczyszyn, Elżbieta Sołtan, Urszula Kanaffa-Kilijańska, Mirosława Kasiak – s. 3-11
Ocena wpływu ozonoterapii i profilaktyki fluorkowej z zastosowaniem preparatu Fluor Protector na liczebność bakterii Streptococcus mutans i Lactobacillus spp. płytki nazębnej u dzieci
The evaluation of the impact of ozone therapy and Fluor Protector fluoride prevention on the number of Streptococcus mutans and Lactobacillus spp., in children dental plaque
Lidia Pijankowska-Beksa, Agnieszka Kiryszewska, Janina Łucja Grzegorczyk, Joanna Szczepańska – s. 12-29
Korelacja pomiędzy utratą zębów a podwyższonym ryzykiem wystąpienia zawału mięśnia sercowego w grupie dorosłych Polaków poniżej 70. roku życia – badanie kliniczno-kontrolne
Correlation between tooth loss and an increased risk of myocardial infarction in adult Polish population below 70 years of age – a case-control study
Bartłomiej Górski, Ewa Nargiełło, Grzegorz Opolski, Ewa Grabowska, Renata Górska – s. 30-39

Opisy przypadków
Case reports

Rozpoznawanie i różnicowanie nieprawidłowości zębowych prowadzących do zaburzeń wyrzynania zębów na przykładzie zęba bliźniaczego – opis przypadku
Identification and differentiation of dental abnormalities leading to tooth eruption disturbances on the example of a geminated tooth – case report
Ewa Iwanicka, Lidia Gefrerer, Wojciech Popowski – s. 40-46

Prace poglądowe
Review papers

Stanowisko polskich Ekspertów dotyczące indywidualnej profilaktyki fluorkowej choroby próchnicowej u dzieci i młodzieży
Consensus statement of Polish experts on individual caries prevention with fluoride in children and adolescents
Dorota Olczak-Kowalczyk, Maria Borysewicz-Lewicka, Barbara Adamowicz-Klepalska, Teresa Jackowska, Urszula Kaczmarek – s. 47-73
Początkowe zmiany demineralizacyjne – przyczyny powstawania, objawy, postępowanie terapeutyczne
Incipient demineralisation lesions – causes, signs and therapeutic approach
Elżbieta Pels – s. 74-78


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.