No 4/2021


N o w a   S t o m a t o l o g i a   4/2021 PL

Opis przypadku

Leczenie powikłania złamania korzenia zęba stałego – opis przypadku
Treatment of a complication of a permanent tooth root fracture – a case report
Sylwia Kuderewska, Michalina Żyłkiewicz, Grażyna Marczuk-Kolada – s. 103-107

Prace oryginalne

Czynniki wpływające na rozwój próchnicy zębów mlecznych u dzieci przedszkolnych
Factors affecting dental caries development in primary dentition of pre-school children
Magdalena Błachowska, Justyna Opydo-Szymaczek, Natalia Torlińska-Walkowiak – s. 108-118
Stężenie anhydrazy węglanowej VI w ślinie a stan zdrowia jamy ustnej
Salivary carbonic anhydrase VI concentration and the state of the oral cavity
Paula Piekoszewska-Ziętek, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 119-128
Przyczepy wędzidełek warg i języka w różnych typach uzębienia u pacjentów w wieku rozwojowym w aglomeracji warszawskiej – badanie przekrojowe
Prevalence of labial and lingual frena attachments in pediatric patients in Warsaw agglomeration – a cross-sectional study
Angelika Kobylińska, Marcin Studnicki, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 129-141


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.