O czasopiśmie


„N o w a   S t o m a t o l o g i a” jest czasopismem ukazującym się od 1996 roku. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (6 pkt), jest indeksowany w Index Copernicus (100 pkt) oraz w bazie Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL. Artykuły publikowane w czasopiśmie są ponadto indeksowane w bazie Google Scholar.

Periodyk powstaje pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.

Zespół redakcyjny tworzą doświadczeni lekarze i redaktorzy. Redaktor Naczelną „Nowej Stomatologii” jest prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej oraz koordynator polskiego oddziału ACFF. W Radzie Naukowej czasopisma zasiadają przedstawiciele największych ośrodków akademickich i klinicznych w kraju, a także specjaliści z zagranicy.

„Nowa Stomatologia” skierowana jest przede wszystkim do stomatologów posiadających własną praktykę, a także pracowników naukowych oraz studentów wydziałów dentystycznych. Czasopismo dociera do czytelników za pośrednictwem prenumeraty oraz najważniejszych wydarzeń stomatologicznych, m.in. targów, kongresów, konferencji, kursów.

Od 2016 roku „Nowa Stomatologia” ukazuje się jako pismo dwujęzyczne. Każdy zakwalifikowany do druku artykuł publikujemy zarówno w wersji polskojęzycznej, jak i anglojęzycznej, dzięki czemu periodyk ma zasięg międzynarodowy.

Czasopismo cieszy się uznaniem wśród producentów i dystrybutorów produktów stomatologicznych, którzy chętnie zamieszczają w nim reklamy.

Proces redakcyjny w czasopiśmie przebiega zgodnie z wydawniczym kodeksem postępowania COPE Code of Conduct.

e – ISSN 1731-2450
p – ISSN 1426-6911

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access.