O czasopiśmie


N o w a   S t o m a t o l o g i a   jest czasopismem ukazującym się od 1996 roku. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest indeksowany w Index Copernicus oraz w bazie Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL.

Powstaje pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.

Zespół redakcyjny tworzą doświadczeni lekarze i redaktorzy. Redaktorem naczelnym Nowej Stomatologii jest prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej oraz koordynator polskiego oddziału ACFF. W Radzie Naukowej czasopisma zasiadają przedstawiciele największych ośrodków akademickich i klinicznych w kraju, a także specjaliści z zagranicy.

Nowa Stomatologia” skierowana jest przede wszystkim do stomatologów posiadających własną praktykę, a także pracowników naukowych oraz studentów wydziałów dentystycznych. Czasopismo dociera do czytelników za pośrednictwem prenumeraty oraz najważniejszych wydarzeń stomatologicznych m.in. targów, kongresów, konferencji, kursów.

Kwartalnik jest uznanym periodykiem wśród producentów i dystrybutorów produktów stomatologicznych. Zleceniodawcy zamieszczają reklamy oraz informacje o oferowanych produktach w czasopiśmie, które najczęściej wykorzystywane są do celów dydaktycznych oraz reklamowych.