Numer 1/2013


N o w a  S t o m a t o l o g i a   1/2013

STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO
Prace oryginalne/Original papers

Wykorzystanie techniki „Narysuj i napisz” w praktyce lekarza dentysty sprawującego opiekę nad dziećmi
„Draw and write” technique in practice of child’s dentist
Agnieszka Tylewicz, Magdalena Woynarowska-Sołdan – s. 3-11
Świadomość kobiet w ciąży na temat profilaktyki zaburzeń narządu żucia
Awareness of prophylaxis of disorders in stomatognathic system among pregnant women
Edyta Ciok, Anna Grzebyta, Dorota Maciejak, Małgorzata Zadurska – s. 12-18
Ocena kliniczna wybranych materiałów wypełnieniowych stosowanych w leczeniu choroby próchnicowej zębów mlecznych – 12-miesięczne obserwacje. Badania z randomizacją
Clinical evaluation of restorative materials used in primary dentition – 12-month observation. Randomized controlled trial
Paweł Jasiński, Emil Korporowicz, Piotr Sobiech, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 19-25
Ocena stanu uzębienia u pacjentów w wieku 15 i 18 lat z regionu Polski południowo-wschodniej (województwo podkarpackie)
Evaluation of the state of dentition in patients aged 15-18 from south-west poland (podkarpackie province)
Maria Mielnik-Błaszczak, Dorota Krawczyk, Piotr Stachurski – s. 26-30
STOMATOLOGIA INTERDYSCYPLINARNA
Prace poglądowe/Review papers

Koronektomia: idea, standard czy krok w nieznane? Przegląd piśmiennictwa
Coronectomy: idea, standard, or step into the unknown? review of the literature
Barbara Chruściel, Monika Jodko, Piotr Wesołowski, Jan Perek, Andrzej Wojtowicz – s. 31-35
Opis przypadku/Case report
Nieinwazyjny zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej. Opis przypadku
Noninvasive sinus lift procedure. Case report
Dariusz Krzywicki, Aneta Wrzosek, Piotr Wesołowski, Andrzej Wojtowicz – s. 36-39
PERIDONTOLOGIA I CHOROBY BLONY SLUZOWEJ
Prace oryginalne/Original papers

Badanie zaburzeń wydzielania śliny u pacjentów leczonych z powodu schorzeń kardiologicznych
A study of saliva secretion disorders in patients with cardiac diseases
Arkadiusz Sękiewicz, Agata Pytlakowska, Monika Borakowska-Siennicka – s. 40-45

Opis przypadku/Case report

Zastosowanie wybranych środków biologicznych – PRP i rhBMP2 w regeneracji tkanek przyzębia – na podstawie piśmiennictwa
The use of biological agents – PRP and rhBMP2 in periodontal regeneration therapy – based on literature
Agata Gieorgijewska, Marcin Kacprzak – s. 46-49


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.