Lista Recenzentów


Prof. Jolanta Pytko-Polończyk, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska

Prof. Teresa Bachanek, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska

Dr hab. n. med. Anna Turska-Szybka, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Prof. Joanna Szczepańska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

Dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Dr hab. n. med. Elżbieta Pels, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska

Dr hab. n. med. Renata Chałas, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska

Prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Dr hab. n. med. Jan Kowalski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Dr hab. n. med. Izabela Strużycka, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Dr hab. n. med. Ewa Iwanicka-Grzegorek, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Dr n. med. Ewa Krasuska-Sławińska, Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa, Polska

Dr n. med. Emil Korporowicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Dr n. med. Piotr Rożniatowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Dr hab. n. med. Grażyna Marczuk-Kolada, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska

Dr hab. n. med. Karolina Gerreth, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań, Polska

Prof. Lidia Postek-Stefańska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, Polska

Dr n. med. Anna Jurczak, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska

Prof. Kazimierz Szopiński, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Prof. Maria Mielnik-Błaszczak, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska