Numer 4/2012


N o w a  S t o m a t o l o g i a   4/2012

STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO
Prace oryginalne/Original papers

Dwuletnia kliniczna obserwacja stałych zębów przednich po zabiegu replantacji u pacjentów w wieku rozwojowym
Two-year clinical observation of permanent anterior teeth after replantation surgery in developmental age patients
Anna Stachura-Spłuszka, Dorota Kościelniak, Anna Jurczak, Katarzyna Molek – s. 139-146
Amputacja całkowita miazgi zębów stałych z zastosowaniem materiału na bazie krzemianu wapnia z dodatkiem chlorku wapnia – Biodentine. Doniesienie wstępne
Total amputation of permanent teeth pulp using a calcium silicate-based material with an addition of calcium chloride – Biodentine. Preliminary report
Iwona Wysoczańska-Jankowicz, Lidia Postek-Stefańska, Lech Borkowski, Mariusz Lipski, Anna Beyga – s. 147-151
Opis przypadku/Case report
Centralny ziarniniak olbrzymiokomórkowy u 11-letniego pacjenta po transplantacji nerki
Central giant cell granuloma in 11-year old patient after kidney transplantation
Ewa Krasuska-Sławińska, Katarzyna Świstak, Wioletta Jarmużek, Maciej Pronicki, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 152-155
STOMATOLOGIA INTERDYSCYPLINARNA
Prace oryginalne/Original papers

Ocena częstości stosowania ochraniaczy jamy ustnej w różnych stylach walki sportowej
The assessment of the frequency of mouthguards usage in combat sports
Piotr Wesołowski, Katarzyna Mańka-Malara, Paulina Tokarska, Andrzej Wojtowicz – s. 156-160
Prace poglądowe/Review papers
Tomografia komputerowa wiązką stożkową jako użyteczne narzędzie w periodontologii
Cone beam computed tomgraphy as an useful tool in periodontology
Bartłomiej Górski, Renata Górska – s. 161-164
PERIDONTOLOGIA I CHOROBY BLONY SLUZOWEJ
Prace oryginalne/Original papers

Ocena wrażliwości grzybów drożdżopodobnych izolowanych z jamy ustnej użytkowników uzupełnień protetycznych, na naturalny preparat – olejek z drzewa herbacianego
Laboratory evaluation of fungi sensitivity, isolated in denture stomatitis, to natural agent – tea tree oil
Marta Jaworska-Zaremba, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Ewa Swoboda-Kopeć – s. 165-169
Prace poglądowe/Review papers
Diagnozowanie w periodontologii na podstawie aktualnych klasyfikacji
Periodontal diagnosis based on commonly used classifications
Monika Adamczyk, Agata Gieorgijewska – s. 170-173
Czy leczenie ortodontyczne aparatami stałymi stanowi zagrożenie dla tkanek przyzębia? Przegląd literatury
Is orthodontic treatment with fixed appliances a risk for periodontal tissues? a literature review
Ewa Czochrowska, Renata Górska – s. 174-179
Opis przypadku/Case report
Chirurgiczne leczenie ciężkiego zapalenia przyzębia, jako alternatywa dla leczenia implantologicznego – opis dwóch przypadków
Surgical treatment of severe periodontal disease as an alternative to implantological treatment – case study
Maciej Zaremba, Maciej R. Czerniuk, Renata Górska – s. 180-185