Numer 2/2014


N o w a S t o m a t o l o g i a 2/2014

Prace oryginalne
Original papers

Parafunkcje niezwarciowe u dzieci i rodziców oraz ich wpływ na występowanie wad zgryzu u dzieci na podstawie badania ankietowego i klinicznego
The influence of non-occlusal parafunctions’ occurrence in children and their parents: malocclusion in children based on clinical study and questionnaire
Agnieszka Osmólska-Bogucka, Oktawian Buczek, Małgorzata Bilińska, Małgorzata Zadurska – s. 63-69
Analiza porównawcza wiedzy stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym z dużego i małego miasta
Comparative analysis of dental knowledge among preschool children from large and small cities
Patrycja Duszkiewicz, Justyna Świtała – s. 70-76
Wczesna terapia zaburzeń zębowo-zgryzowych z wykorzystaniem płytki Schwarza
Early treatment of dento-occlusal disorders with the use the Schwarz plate
Teresa Matthews-Brzozowska, Małgorzata Pobol-Aidi, Maja Matthews-Kozanecka, Dorota Cudziło – s. 77-83
Ocena struktury oraz utrzymania wypełnień kompomerowych w zębach trzonowych mlecznych po zastosowaniu systemu wiążącego self-etch i total-etch – 6-miesięczne obserwacje
Assessment of structure and retention of compomer fillings in primary molars after application of self-etch and total-etch adhesive systems – 6-month observations
Sylwia Majewska-Beśka, Joanna Szczepańska – s. 84-90

Opis przypadku
Case report

Czy promienica nadal stanowi problem terapeutyczny? Analiza kliniczna i histopatologiczna
Do actinomycosis is still a therapeutic problem? Clinical and histopathological analysis
Andrzej Wojtowicz, Małgorzata Hulisz-Secomska, Małgorzata Kubicka-Pertkiewicz, Maciej Jeziorski, Joanna Grzegrzółka – s. 91-94

Prace poglądowe
Review papers

Dysfunkcja układu ruchowego narządu żucia – etiologia i klasyfikacja schorzeń. Przegląd piśmiennictwa
Masticatory organ motor system dysfunction – etiology and classification of diseases. Review of the literature
Przemysław Kurpiel, Jolanta Kostrzewa-Janicka – s. 95-99
Częstość i uwarunkowania występowania erozji zębów w wieku rozwojowym
Frequency and determinants of dental erosion prevalence in children and adolescents
Urszula Kaczmarek, Katarzyna Harłukowicz – s. 100-109
Nowoczesna metoda leczenia martwicy miazgi w zębach z nieukształtowanym wierzchołkiem – rewaskularyzacja miazgi. Część II
Modern method of treatment necrosis pulpae in teeth with immature root apexes – pulp revascularization. Part 2
Renata Pazera, Joanna Szczepańska – s. 110-114


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.