Numer 1/2022


N o w a   S t o m a t o l o g i a   1/2022 PL

Prace oryginalne

Determinanty urazowych uszkodzeń zębów u dzieci 5-letnich ‒ badania ankietowe populacji polskiej
Determinants of dental trauma in 5-year-old children – a questionnaire study in the Polish population
Maja Lipiec, Zuzanna Lipiec-Rzepecka, Sara Shamsa-Nieckula, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 3-14
Ocena wytrzymałości połączenia materiału Equia Forte z powierzchnią szkliwa i zębiny zębów stałych z niezakończonym rozwojem – badania in vitro
Shear bond strength of Equia Forte with enamel and dentin of permanent immature teeth – in vitro study
Anna Szufnara, Sylwia Majewska-Beśka, Agata Szczesio-Włodarczyk, Joanna Nowak, Joanna Szczepańska – s. 15-25

Prace poglądowe

Organizacja pracy w gabinecie stomatologicznym w dobie pandemii COVID-19
Work organization in a dentist’s office during the COVID-19 pandemic
Zuzanna Merkiewicz, Paula Piekoszewska-Ziętek – s. 26-30

Przegląd systematyczny

Stanowisko polskich ekspertów dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności składników obecnych w środkach medycznych używanych podczas ząbkowania dziecka
The position of Polish experts on the safety and efficacy of ingredients present in medical products used during the teething process of a child
Dorota Olczak-Kowalczyk, Teresa Jackowska, Ewa Helwich, Dagmara Mirowska-Guzeł, Anna Turska-Szybka – s. 31-38

Przegląd piśmiennictwa

Leczenie biologiczne nieodwracalnego zapalenia miazgi – czy to możliwe? Przedstawienie aktualnych zaleceń Amerykańskiego Stowarzyszenia Endodontów w odniesieniu do Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego
Vital pulp treatment of irreversible pulpitis – is it possible? Presentation of current recommendations of the American Association of Endodontists with regard to the European Society of Endodontology
Katarzyna Ulacha, Alicja Nowicka – s. 39-47