Numer 2/2012


N o w a  S t o m a t o l o g i a   2/2012

Prace oryginalne/Original papers
Ocena powierzchni materiałów złożonych po zastosowaniu wybranych systemów polerujących
The efficacy of surface quality of resin composites after polishing with various finishing procedures
Anna Grzebyta, Edyta Ciok, Agnieszka Mielczarek – s. 39-44
Prace poglądowe/Review papers
Zaburzenie narządu żucia u dzieci i młodzieży – na podstawie piśmiennictwa
Disturbances of masticatory system at children and adoloscents – on the basis of literature
Katarzyna Szwedzińska, Joanna Szczepańska – s. 45-49
Osteoporoza – Bisfosfoniany – Dentysta. Część II
Osteoporosis – Bisphosphonate – Dentist. Part II
Agata Zdziemborska, Katarzyna Deszczyńska, Michał Fidecki – s. 50-53
Opis przypadku/Case report
Ekstruzja ortodontyczna u pacjentki chorej na sarkoidozę – opis przypadku
Orthodontic extrusion of a patient suffering from sarcoidosis – a case report
Aneta Grzesiuk, Maria Mielnik-Błaszczak – s. 54-57
Dysplazja zębiny typu I – opis przypadku
Dentin dysplasia type I – a case report
Izabela Tkacz, Maria Mielnik-Błaszczak, Elżbieta Pels, Jerzy Błaszczak – s. 58-63
Zastosowanie testów diagnostyki mikrobiologicznej u pacjentów z chorobą przyzębia
Microbiological diagnostic tests in the treatment of patients with periodontal disease
Agnieszka Osmólska-Bogucka – s. 64-68
Leczenie stomatologiczne w zapobieganiu i terapii nawrotu zespołu nerczycowego u dzieci. Opis dwóch przypadków
Dental care In prevention and therapy of relapsing nephritic syndrome in children. Two cases report
Dorota Olczak-Kowalczyk, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska, Anna Piróg, Małgorzata Mizerska-Wasiak, Maria Roszkowska-Blaim – s. 69-74
PERIDONTOLOGIA I CHOROBY BŁONY ŚLUZOWEJ
Prace oryginalne/Original papers

Stan jamy ustnej u pacjentów z zawałem serca oraz ze stabilną dławicą piersiową
Oral health status in patients with myocardial infarction and patients with stable angina
Monika Włosowicz, Beata Wożakowska-Kapłon, Renata Górska – s. 75-79
Praca naukowa w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Część III
Maria Szpringer-Nodzak, Lucyna Augustyniak, Jadwiga Janicha, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 80-83
Habilitacje, doktoraty i wydawnictwa w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Część IV
Maria Szpringer-Nodzak, Lucyna Augustyniak, Jadwiga Janicha, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 84-85


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.