Numer 3/2016


N o w a   S t o m a t o l o g i a   3/2016

Prace oryginalne
Original papers

Całkowite zwichnięcia zębów stałych u dzieci – analiza retrospektywna przyczyn, metod postępowania i wyników leczenia
Avulsion of permanent teeth in children – a retrospective analysis of the causes, management strategy and treatment outcomes
Dorota Olczak-Kowalczyk, Grażyna Marczuk-Kolada, Lidia Postek-Stefańska, Barbara Bartosiak-Drosio, Renata Filipińska, Dariusz Gozdowski, Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Paulina Modzelewska-Chiniewicz, Małgorzata Daszkowska, Anna Jurczak, Joanna Szczepańska – s. 151-163
Ocena umiejętności usuwania zębiny próchnicowej przez studentów ostatniego roku stomatologii przy zastosowaniu wybranych metod diagnostycznych
An assessment the ability to remove carious dentin using selected diagnostic methods in final year dentistry students
Anna Turska-Szybka, Anna Stróżyńska, Ada Braksator, Joanna Łuniewska, Maria Białczak, Sara Shamsa – s. 164-172
Ocena stanu zdrowia jamy ustnej pacjentów z chorobą Alzheimera – badanie pilotażowe
Oral health assessment in patients with Alzheimer’s disease – a pilot study
Anna Haładyj, Tomasz Kaczyński – s. 173-180
Stan uzębienia uczniów szkół gimnazjalnych na podstawie Monitoringu Stanu Zdrowia Jamy Ustnej i Jego Uwarunkowań w 2015 roku w województwie mazowieckim. Część I. Choroba próchnicowa
Dentition in children attending secondary school based on 2015 Monitoring of Oral Health and its Determinants in Mazovia Province. Part I. Dental caries
Anna Turska-Szybka, Iwona Soika, Małgorzata Kalita, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 181-192

Opis przypadku
Case report

Wrodzony guz ziarnistokomórkowy – opis dwóch przypadków
Congenital granular cell tumour – two case reports
Ewa Krasuska-Sławińska, Dariusz Polnik, Dorota Olczak-Kowalczyk, Tomasz Dzik, Katarzyna Świstak – s. 193-198


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.