Numer 2/2019 PL

N o w a   S t o m a t o l o g i a   2/2019 PL

Pierwsza wizyta dziecka w gabinecie stomatologicznym – wiek dziecka oraz przyczyna zgłoszenia się. Przegląd piśmiennictwa
Anna Mika, Maria Mituś-Kenig, Anna Mizerska-Żurowska
Resorpcja korzeni indukowana leczeniem ortodontycznym – przegląd piśmiennictwa
Anna Pogorzelska, Anna Stróżyńska-Sitkiewicz, Kazimierz Szopiński
Szybkość wydzielania śliny, białko całkowite i pH u dzieci wolnych od próchnicy w wieku od 5 do 18 lat
Iwona Przywitowska, Urszula Kaczmarek, Grzegorz Bartnicki, Alina Wrzyszcz-Kowalczyk
Wpływ stanu higieny jamy ustnej, intensywności i przyrostu próchnicy na stan wypełnień ubytków na powierzchniach proksymalnych w zębach stałych wykonanych z materiału szkło-jonomerowego Equia Fil i złożonego Tetric EvoCeram
Piotr Rożniatowski, Emil Korporowicz, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk
Rehabilitacja protetyczna pacjentów młodocianych z postacią szczękowo-twarzową dysplazji włóknistej
Elżbieta Wojtyńska, Magdalena Łabędzka, Bohdan Bączkowski, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
Indywidualna profilaktyka fluorkowa u dzieci i młodzieży – rekomendacje polskich ekspertów
Urszula Kaczmarek, Teresa Jackowska, Maria Mielnik-Błaszczak, Anna Jurczak, Dorota Olczak-Kowalczyk


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.