Numer 3/2011


N o w a  S t o m a t o l o g i a   3/2011

Prace oryginalne/Original papers
Analiza zachowań prozdrowotnych młodzieży 18-letniej uczęszczającej do szkół średnich w Łodzi
The analysis of the health behaviors of youth 18-year old attending secondary schools in Lodz
Katarzyna Ćwiklak, Jacek Pypeć, Lidia Pijankowska-Beksa, Joanna Szczepańska – s. 91-96
Porzuć nałóg – zachowaj swój uśmiech
Kick the habit – save your smile
Bartłomiej Górski, Anita Misztalewska, Renata Górska, Maciej Zaremba – s. 97-107
Infiltracja żywicą w leczeniu plam próchnicowych zębów mlecznych – badania z randomizacją. Obserwacje 6-miesięczne
Infiltration technique treatment of spot lesions on smooth surfaces in the primary dentition. Six months follow-up
Anna Turska-Szybka, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 108-112
Prace poglądowe/Review papers
Wybielanie zębów a środowisko jamy ustnej
The teeth bleaching and environment of oral cavity
Sylwia Małgorzata Słotwińska, Marcin Majkowski – s. 115-118
Czynniki ryzyka próchnicy wczesnego dzieciństwa i indywidualna ocena poziomu ryzyka na podstawie CAMBRA
Early childhood caries risk factors and individual assessment of risk level according to CAMBRA
Anna Turska-Szybka, Justyna Grudziąż-Sękowska, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 119-127
Terapeutyczne i diagnostyczne zastosowanie lasera w schorzeniach jamy ustnej
Therapeutical and diagnostic application of laser in oral cavity diseases
Ewa Iwanicka-Grzegorek, Marlena Puczyłowska-Rybaczyk – s. 128-133
Wrodzona łamliwość kości w aspekcie stomatologicznym – ocena kliniczna w oparciu o piśmiennictwo
The inherent bone brittleness in dental aspect – clinical assessment founded on literature
Iwona Sobiech, Anna Grzybowska, Elżbieta Jelonek, Julian Komarnitki, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 134-138
Kronika/Chronicle
Zarys dziejów pierwszej w kraju uniwersyteckiej stomatologii dziecięcej Akademii Medycznej w Warszawie. Część I
Maria Szpringer-Nodzak, Lucyna Augustyniak, Jadwiga Janicha, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 139-142