Numer 1/2011


N o w a  S t o m a t o l o g i a   1/2011

Spis treści/Contents
Ocena przyczyn odklejania się zamków ortodontycznych przyklejanych podczas zabiegów chirurgicznego odsłaniania zębów zatrzymanych – badania laboratoryjne
Evaluation of causes of cracks in the adhesive orthodontic brackets during surgical procedures exposing teeth – laboratory study
Wojciech Popowski, Michał Jonasz, Piotr Wesołowski – s. 3-7
Wskazania do wykonywania stomatologicznych badań rentgenowskich u dzieci w świetle współczesnego piśmiennictwa
Indications for radiological examination in paediatric dentistry – review of the latest literature
Dorota Stańczak-Sionek – s. 8-13
Diagnostyka i leczenie zatok szczękowych w aspekcie leczenia implantologicznego
Maxillary sinus diagnosis and treatment in the aspect of implantological treatments
Michał Michalik, Agnieszka Laskus-Perendyk – s. 14-18
Squamous cell carcinoma of the oropharynx in a patient infected with HPV type 35 – case report
Rak płaskonabłonkowy ustnej części gardła u pacjenta z wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 35 – opis przypadku
Karolina Szaniawska, Andrzej Wojtowicz, Tomasz Kamiński, Piotr Bar – s. 19-21
Błona śluzowa jamy ustnej u dzieci z zespołem toksycznej nekrolizy naskórka
Oral mucosa in children with toxic epidermal necrolysis
Dorota Olczak-Kowalczyk, Ewa Krasuska-Sławińska, Anna Wieteska-Klimczak, Magdalena Siemieńska, Marta Daszkiewicz, Lidia Ruszkowska – s. 23-30
Stężenie w ślinie antagonisty receptora interleukiny 1 (IL-1 Ra) i rozpuszczalnego receptora czynnika martwicy nowotworu (sTNF RI) w przewlekłym zapaleniu przyzębia
The saliva levels of interleukin – 1 receptor antagonist (IL-1 Ra) and soluble receptor type I of tumor necrosis factor (sTNF RI) in chronic periodontitis
Sylwia M. Słotwińska, Robert Słotwiński,, Marzanna Zaleska – s. 31-33
Współczesne poglądy na etiopatogenezę aft nawracających (RAS)
The current views on etiopathogenesis of recurrent apthous stomatitis (RAS)
Maciej Nowak, Renata Górska – s. 35-38


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.