Numer 4/2020


N o w a   S t o m a t o l o g i a   4/2020 PL

Praca poglądowa

Opis skutecznego leczenia przypadku częściowej reinkluzji pierwszego zęba trzonowego górnego stałego w dziesięcioletniej obserwacji
Case report of successful treatment of partially infraoccluded permanent maxillary first molar over a 10-year follow-up
Katarzyna Deszczyńska, Iulian Komarnitki, Paweł Piątkiewicz – s. 95-99

Praca oryginalna

Ocena laboratoryjna materiałów używanych do uszczelniania zagłębień anatomicznych w zębach stałych niedojrzałych
Pit and fissure sealants used in young permanent dentition – laboratory study
Emil Korporowicz, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 100-107

Opisy przypadków

Zastosowanie materiału Cention Forte u pacjenta w wieku rozwojowym
Use of Cention Forte in the pediatric patient
Emil Korporowicz, Małgorzata Dudek – s. 108-111
Postępowanie terapeutyczne w poprzecznym złamaniu korzenia u 14-letniego pacjenta – opis przypadku klinicznego
Management of horizontal root fracture in the middle third in 14 years old patient – clinical case
Natalia Bargieł, Małgorzata Jamka-Kasprzyk, Magdalena Kępisty, Magdalena Kukurba-Setkowicz – s. 112-118


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.