Numer 3/2014


N o w a  S t o m a t o l o g i a  3/2014

Prace oryginalne
Original papers

Ocena świadomości wśród lekarzy ginekologów i kobiet w ciąży dotycząca wpływu chorób przyzębia na przebieg ciąży
Assessment of the gynaecologists’s and pregnant women knowledge about the impact of periodontal disease on pregnancy
Justyna Bugaj, Anna Matyjasek, Monika Borakowska-Siennicka – s. 119-123
Rodzaj i ilość past do zębów używanych przez rodziców u dzieci w wieku od 1 do 7 lat
Type and quantity of toothpastes used by parents of children aged 1 to 7 years
Emil Korporowicz, Piotr Rożniatowski, Piotr Sobiech, Katarzyna Kochman – s. 124-126

Prace poglądowe
Review papers

Symptomy ogólne i miejscowe związane z wyrzynaniem zębów mlecznych
Systemic and local symptoms of teeething
Halszka Boguszewska-Gutenbaum, Jadwiga Janicha, Piotr Sobiech, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 127-130
Antybiotyki w stomatologii dziecięcej
Antibiotics in paediatric dentistry
Dorota Olczak-Kowalczyk, Diana Karolak-Żak, Dorota Tymińska, Ewa Krasuska-Sławińska – s. 131-137
Czynnik bakteryjny w etiologii ciężkiej postaci próchnicy wczesnego dzieciństwa
Bacterial factor in severe early childhood caries aetiology
Katarzyna Kochman, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 138-141
Afty nawracające – przegląd piśmiennictwa
Recurrent aphthous ulceration – review of literature
Regina Antoniv, Weronika Lipska, Barbara Kęsek, Marcin Lipski, Dagmara Gałecka-Wanatowicz, Maria Chomyszyn-Gajewska – s. 142-146


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.