Numer 4/2013


N o w a  S t o m a t o l o g i a    4/2013

STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO
Prace oryginalne/Original papers

Kolejność wyrzynania zębów stałych u dzieci warszawskich
Sequence of eruption of permanent teeth in children from Warsaw
Halszka Boguszewska-Gutenbaum, Jadwiga Janicha, Dorota Gajdzik-Plutecka, Iwona Sobiech, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 155-159
Frekwencja i intensywność próchnicy u dzieci 6-letnich z rejonu Krakowa
Caries prevalence and intencity in 6-year-old children from the Krakow region
Anna Jurczak, Jadwiga Ciepły, Iwona Gregorczyk-Maga, Iwona Kołodziej, Joanna Słowik, Dorota Kościelniak, Małgorzata Staszczyk – s. 160-166

Prace poglądowe/Review papers

PFE i ankyloza jako przyczyny zaburzeń w wyrzynaniu zębów
PFE and ankylosis as a cause of disturbances in teeth eruption
Marcin Bębenek, Anna Jurczak, Dorota Kościelniak – s. 167-170
Protetyczne metody leczenia hipodoncji w wieku rozwojowym na podstawie przeglądu piśmiennictwa
Prosthetic methods of hypodontia treatment on the basis of the literature
Iwona Gregorczyk-Maga, Urszula Merta, Iwona Kołodziej, Anna Jurczak, Grażyna Wiśniewska – s. 171-174
Wskazania do uszczelniania bruzd i zagłębień anatomicznych zębów w świetle współczesnej literatury
Indications for pit and fissure sealing in view of the current literature
Emil Korporowicz, Paweł Jasiński – s. 175-179

Opis przypadku/Case report

Znacznych rozmiarów włókniak policzka. Opis przypadku
Large fibroma of buccal mucosa. Case report
Dariusz Krzywicki, Piotr Rożniatowski, Krzysztof Kukuła – s. 180-182
Leczenie zespołowe młodocianej pacjentki z amelogenesis imperfecta – opis przypadku
Interdisciplinary treatment of a young patient with amelogenesis imperfecta – a case report
Anna Jurczak, Dagmara Gałecka-Wanatowicz, Iwona Kołodziej, Piotr Łopuch – s. 183-186

STOMATOLOGIA INTERDYSCYPLINARNA
Prace oryginalne/Original papers

Rola receptora aktywatora jądrowego czynnika kappa B (RANKL) oraz osteoprotegeryny (OPG) w rozwoju zębopochodnych torbieli i ziarniniaków okołowierzchołkowych kości szczęki i żuchwy
Role of receptor activator of nuclear factor kappa B (RANKL) and osteoprotegerin (OPG) in the development of the odontogenic cysts and periapical granulomas of the jaws
Michał Ratajczak, Monika Sakowicz-Burkiewicz, Jerzy Kuczkowski, Grażyna Gulida, Anna Starzyńska, Jadwiga Gawrońska-Skorkowska, Adam Włodarkiewicz, Tadeusz Pawełczyk – s. 187-190
Problemy komunikacyjne między pacjentem a lekarzem dentystą. Badania własne
Difficulties in communication between the patient and the dentist. Reasearch data
Szymon Frank, Aleksandra Półgrabia, Dorota Nadaj, Agnieszka Kornet, Andrzej Wojtowicz – s. 191-194
Wyniki Monitoringu Stanu Zdrowia Jamy Ustnej populacji młodych dorosłych w Polsce w 2012 roku
Results of nation wide epidemiological surveys of oral health in young adults in Poland in 2012
Izabela Strużycka, Maria Wierzbicka, Elżbieta Jodkowska, Ewa Rusyan, Michał Ganowicz, Katarzyna Ziemiecka – s. 195-199

Prace poglądowe/Review papers

Metody oceny dokładności elektronicznych pomiarów długości kanałów korzeniowych. Przegląd piśmiennictwa
Methods of assessment of the accuracy of electronic apex locators. A review of the literature
Joanna Bagińska, Marcin Wilczko, Bożena Kudaszewicz – s. 200-204
Analiza wybranych czynników klinicznych i anatomicznych w podjęciu decyzji: ząb czy implant. Przegląd piśmiennictwa. Część II. Aspekty implantologiczne i protetyczne
The analysis of selected clinical and anatomical factors in decision making: the tooth or implant. Review of the literature. Part II. Implant and prosthetic aspects
Michał Szadowski, Andrzej Wojtowicz, Ewa Iwanicka-Grzegorek – s. 205-210
Sekrecyjna immunoglobulina A i jej wpływ na próchnicę
Salivary secretory IgA and its impact on dental caries
Tomasz Kowalik, Joanna Szczepańska – s. 211-214

Opis przypadku/Case report

Odległe leczenie pourazowego uszkodzenia zęba – opis przypadku
The remote treatment for post-traumatic damage to the tooth – a case report
Agata Matuszewska, Dariusz Chrzęszczyk – s. 215-218


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.