Numer 1/2012


N o w a  S t o m a t o l o g i a   1/2012

Prace oryginalne/Original papers
Porównanie wytrzymałości mechanicznej wybranych nici stosowanych w chirurgii stomatologicznej
The comparison between the mechanical resistance to damage of sutures used in dental surgery
Piotr Wesołowski, Paulina Bakuniak, Kamil Iwanowski, Igor Kresa, Andrzej Wojtowicz – s. 3-7
Prace poglądowe/Review papers
Pokrycie pośrednie miazgi w zębach mlecznych w aspekcie klinicznym i mikrobiologicznym – systematyczny przegląd piśmiennictwa
Indirect pulp treatment in deciduous dentition in clinical and microbiological aspects – systematic literature review
Alicja Mackiewicz, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 8-14
Osteoporoza – Bisfosfoniany – Dentysta. Część I
Osteoporosis – Bisphosphonate – Dentist. Part I
Agata Zdziemborska, Katarzyna Deszczyńska, Michał Fidecki – s. 15-18
Zastosowanie MTA w zębach stałych niedojrzałych – przegląd piśmiennictwa
The use of MTA in immature permanent teeth – a review of the literature
Katarzyna Ćwiklak, Joanna Szczepańska – s. 19-23
Opis przypadku/Case report
Odbudowa estetyczna materiałem DiaFil. Przypadki kliniczne
DiaFil aesthetic restoration. Clinical cases
Agata Zdziemborska, Michał Fidecki, Elżbieta Jodkowska – s. 24-31
PERIDONTOLOGIA I CHOROBY BŁONY ŚLUZOWEJ
Prace oryginalne/Original papers

Wpływ choroby przyzębia na funkcję śródbłonka naczyniowego – na podstawie dostępnego piśmiennictwa
The influence of periodontal disease on endothelium disfunction – based on literature
Agata Gieorgijewska – s. 32-34


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.