Krajowa Rada Naukowa


prof. dr hab. n. med. Barbara Adamowicz-Klepalska, Katedra i Klinika Stomatologii Wieku Rozwojowego, Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka, Katedra i Klinika Stomatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr hab. n. med.  Grażyna Marczuk-Kolada, Zakład Stomatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak, Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska, Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Magdalena Wochna-Sobańska, Zakład Stomatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi