Numer 3/2015


N o w a   S t o m a t o l o g i a   3/2015

Prace oryginalne
Original papers

Porównawcza ocena skuteczności klinicznej i komfortu stosowania dwóch rodzajów piasku profilaktycznego MonoFlow opartego na wodorowęglanie sodu
Comparison of the clinical efficacy and comfort of application of two MonoFlow sodium bicarbonate based air-polishing powders
Bartłomiej Górski, Andrzej Miskiewicz, Tomasz Kaczyński – s. 93-97
Częstość występowania urazów zębów wśród dzieci zgłaszających się do Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prevalence of dental trauma in children presenting to the Department of Pediatric Dentistry at the Medical University of Lodz
Bartłomiej Burczyński, Aleksandra Przybylska, Beata Orlińska, Patrycja Proc, Joanna Szczepańska – s. 98-104
Ocena skuteczności terapeutycznej preparatu Dentosept A® (Phytopharm Klęka S.A.) oraz Sachol® (Jelfa S.A.) u pacjentów z aftowym zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej
Therapeutic efficacy of the Dentosept A® (Phytopharm Klęka S.A.) and Sachol® (Jelfa S.A.) in patients with recurrent aphthous stomatitis
Aleksandra Sender-Janeczek, Magdalena Kwiatkowska – s. 105-109
Wpływ wybranych parametrów przebiegu ciąży i porodu na intensywność próchnicy dzieci w wieku przedszkolnym w aspekcie poziomu wydzielniczej IgA w ślinie
The effects of selected pregnancy and child delivery factors on caries incidence in pre-school children in relation to salivary IgA
Tomasz Kowalik, Joanna Szczepańska – s. 110-116

Opis przypadku
Case report

Apeksyfikacja i stała odbudowa protetyczna jako sposób leczenia głębokiego złamania koronowo-korzeniowego u pacjenta w wieku rozwojowym – opis przypadku
Apexification and permanent prosthetic restoration as a method of treating deep crown-root fracture in paedodontic patient – case description
Renata Pazera, Joanna Szczepańska – s. 117-123

Prace poglądowe
Review papers

Zalecenia higieniczne w obrębie jamy ustnej dla dzieci i młodzieży
Hygienic recommendations in the oral cavity for children and youth
Joanna Szczepańska, Małgorzata Daszkowska, Aleksandra Hilt, Grażyna Marczuk-Kolada – s. 125-130