Numer 2/2015


N o w a  S t o m a t o l o g i a  2/2015

Prace oryginalne
Original papers

Status of marginal periodontal tissues in patients after myocardial infarction in Poland
Stan tkanek przyzębia brzeżnego u pacjentów po zawale serca w Polsce
Bartłomiej Górski, Ewa Grabowska, Renata Górska – s. 43-46
Wpływ doświadczeń i emocji stomatologicznych rodzica na sposób kształtowania postawy stomatologicznej dziecka
Assessment of the impact of parent’s dental experience and emotions on his care about the child in terms of dental visits
Olga Kowalczyk-Kustra, Aleksandra Jarzębowska, Jacek Zakrzewski – s. 47-52

Prace poglądowe
Review papers

System minipłytek Bollarda w leczeniu niedorozwoju szczęki u pacjentów rosnących
The Bollard miniplates system in treatment of maxillary hypoplasia among growing patients
Krzysztof Owczarek, Izabella Dunin-Wilczyńska – s. 53-58
Leczenie stomatologiczne pacjentów niepełnosprawnych i przewlekle chorych – diagnostyka i terapia
Dental treatment of disabled and chronically ill patients – diagnostics and therapy
Karolina Gerreth – s. 59-64
Alternatywy dla użycia formokrezolu w leczeniu chorób miazgi w uzębieniu mlecznym – przegląd piśmiennictwa
Alternative methods to pulp treatment by the use of formocresol in deciduous teeth – review of the literature
Anna Węglarz, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 65-72
Zdjęcia zgryzowo-skrzydłowe we współczesnej stomatologii dziecięcej
Bitewing radiography in modern pediatric dentistry
Katarzyna Kajka-Hawryluk, Katarzyna Furmaniak, Joanna Gromak-Zaremba, Kazimierz Szopiński – s. 73-80

Zalecenia
Recommendations

Stanowisko polskich ekspertów dotyczące zasad żywienia dzieci i młodzieży w aspekcie zapobiegania chorobie próchnicowejv
Guidelines of Polish experts regarding the nutrition rules of children and adolescents in the aspect of dental caries prevention
Dorota Olczak-Kowalczyk, Teresa Jackowska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Janusz Książyk, Dorota Szostak-Węgierek, Urszula Kaczmarek – s. 81-90


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.