Opłata za publikację

Publikacja wszystkich prac jest bezpłatna.