Nowa Stomatologia

„N o w a   S t o m a t o l o g i a” jest czasopismem ukazującym się od 1996 roku. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (40 pkt) oraz w bazie Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL. Artykuły publikowane w czasopiśmie są ponadto indeksowane w bazie Google Scholar.

Periodyk powstaje pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.

Zespół redakcyjny tworzą doświadczeni lekarze i redaktorzy. Godność Redaktor Honorowej „Nowej Stomatologii” piastuje prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk – prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej oraz koordynator polskiego oddziału ACFF. Redaktor Naczelną „Nowej Stomatologii” jest dr hab. n med. Anna Turska-Szybka. W Radzie Naukowej czasopisma zasiadają przedstawiciele największych ośrodków akademickich i klinicznych w kraju, a także specjaliści z zagranicy.

„Nowa Stomatologia” skierowana jest przede wszystkim do stomatologów posiadających własną praktykę, a także pracowników naukowych oraz studentów wydziałów dentystycznych. Czasopismo dociera do czytelników za pośrednictwem prenumeraty oraz najważniejszych wydarzeń stomatologicznych, m.in. targów, kongresów, konferencji, kursów.

Czasopismo cieszy się uznaniem wśród producentów i dystrybutorów produktów stomatologicznych, którzy chętnie zamieszczają w nim reklamy.

Proces redakcyjny w czasopiśmie przebiega zgodnie z wydawniczym kodeksem postępowania COPE Code of Conduct.

e – ISSN 1731-2450
p – ISSN 1426-6911

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access.

KSIĘGARNIA BORGIS