Punktacja


„N o w a   S t o m a t o l o g i a”    jest indeksowana i znajduje się na liście czasopism punktowanych:

– Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 40 pkt,

– Polskiej Bibliografii Lekarskiej (GBL),

– Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

Artykuły są indeksowane ponadto w bazie Google Scholar.