Numer 3/2022


N o w a   S t o m a t o l o g i a   3/2022 PL

Opis przypadku/Case report

Rzadka lokalizacja młodzieńczego beleczkowatego włókniaka kostniejącego – opis przypadku
Rare location of the juvenile trabecular ossifying fibroma – a case report
Edyta Jaworska, Agata Cyran, Paweł J. Zawadzki, Paweł Sawicki, Wojciech Poniewierski – s. 89-93

Prace poglądowe/Review papers

Opieka stomatologiczna nad pacjentem z grupy ryzyka martwicy kości szczęk w gabinecie stomatologicznym
Dental care for a patient at risk of osteonecrosis of the jaws in a dental practice
Łukasz Słowik, Aleksy Nowak, Maciej Okła, Zuzanna Ślebioda, Krzysztof Osmola, Ewa Totoń – s. 94-100
Leczenie interdyscyplinarne dzieci w okresie wymiany uzębienia – problemy diagnostyczno-terapeutyczne. Doświadczenia własne
Interdyscyplinary treatment of children with mixed dentition – diagnostic and therapeutic problems
Elżbieta Wojtyńska, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – s. 101-104
Zastosowanie materiału Biodentine jako alternatywy dla MTA w leczeniu stomatologicznym – przegląd piśmiennictwa
Use of Biodentine as an alternative to MTA in dental treatment – literature review
Katarzyna Brzeń, Lidia Ciołek, Iwona Kołodziej, Magdalena Kępisty – s. 105-114

Praca oryginalna/Original paper

Wiedza nauczycieli w zakresie etiologii próchnicy i jej zapobiegania – pilotażowe badanie ankietowe
Teachers’ knowledge on caries aetiology and prevention – a pilot survey
Angelika Kobylińska, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 115-123


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.