Numer 3/2009


N o w a   S t o m a t o l o g i a   3/2009

Spis treści/Contents

Ocena porównawcza wykorzystania fluorescencji różnicowej i systemu ICDAS II w diagnostyce próchnicy – badania in vitro
The essesment of differential fluorescence method in caries diagnosis – in vitro study
Agnieszka Mielczarek, Mirosław Kwaśny, Anna Kwiatkowska, Maksymilian Włodarski – s. 103-107
Ocena satysfakcji z leczenia przez pacjentów poddanych zabiegom ortognatycznym
Estimation of treatment outcomes by patients undergone orthognatic procedures
Konrad Walerzak, Michał Szałwiński, Piotr Piekarczyk, Dominik Tomasik, Janusz Piekarczyk – s. 108-111
Ponowne leczenie endodontyczne drugiego przedtrzonowca szczęki z wykorzystaniem ultradźwięków i mikroskopu stomatologicznego
Retreatment of second premolar tooth use ultrasonic equipment and dental microscope
Katarzyna Dudzik, Ewa Iwanicka-Grzegorek – s. 112-116
Antybakteryjne peptydy ślinowe – na podstawie piśmiennictwa
Salivary antimicrobial peptide – literature review
Sylwia Chroma, Ewa Iwanicka-Grzegorek – s. 117-121
Lampy polimeryzacyjne stosowane w stomatologii – rodzaje, zastosowanie i mechanizm polimeryzacji
Light curing units used in the dentistry – kinds, application and mechanism of the polymerization
Katarzyna Dudzik, Ewa Iwanicka-Grzegorek – s. 122-127
Ocena wskaźnika wypływu płynu dziąsłowego u kobiet palących nikotynę
Evaluation of Sulcus Fluid Flow Rate in female nicotine smokers
Danuta Moś, Ewa Ogłodek – s. 128-131
Patologiczne migracje zębów. Epidemiologia i etiologia – przegląd piśmiennictwa
Pathologic tooth migration. Epidemiology and etiology – review of the literature
Magdalena Dragan, Renata Górska – s. 132-134

Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.