Numer 4/2018 PL

N o w a   S t o m a t o l o g i a   4/2018 PL

Prace oryginalne

Ocena wiedzy nauczycieli oraz personelu medycznego na temat udzielania pierwszej pomocy w przypadkach urazów zębów
Anna Szufnara, Małgorzata Lipczyńska-Lewandowska, Sylwia Majewska-Beśka, Joanna Szczepańska – s. 135-141
Porównanie efektywności wykrywania czynników ryzyka zapalenia przyzębia przy użyciu metod konwencjonalnej radiografii
Magdalena Batko, Michał Kowalewski, Anna Królińska, Bartłomiej Górski, Wioleta Majdanik, Andrzej Miskiewicz – s. 142-147
Ocena porównawcza właściwości klinicznych materiału wypełnieniowego pakowanego w blistry
Alicja Porenczuk, Bartłomiej Górski, Wioletta Bielas, Dariusz Gozdowski, Agnieszka Mielczarek – s. 148-152

Opis przypadku

Zachowawcze postępowanie w przypadku złamania korzenia w mlecznym zębie siecznym – opis przypadku
Agnieszka Bruzda-Zwiech, Natalia Ciesielska, Joanna Szczepańska – s. 153-158

Prace poglądowe

Profilaktyka stomatologiczna i postępowanie lecznicze u kobiet w ciąży. Stanowisko grupy roboczej ds. profilaktyki stomatologicznej u kobiet w ciąży Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy
Elżbieta Pels, Angelika Kobylińska, Magdalena Kukurba-Setkowicz, Anna Szulik, Renata Chałas – s. 159-165
Metaloproteinazy i ich udział w degradacji systemów wiążących. Część 2
Aneta Zduniak, Sylwia Olszewska, Agnieszka Mielczarek – s. 166-170


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.