Numer 1-2/2009


N o w a   S t o m a t o l o g i a   1-2/2009

Prace oryginalne/Original papers

Dental Aspect of Nijmegen Breakage Syndrome
Zespół Nijmegen w aspekcie stomatologicznym
Dorota Olczak-Kowalczyk, , Bożena Dembowska-Bagińska, Hanna Gregorek, Anna Wakulińska, Barbara Pietrucha, Krystyna H. Chrzanowska – s. 3-8
Ocena stanu jamy ustnej u pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane – badania pilotażowe
Estimation of oral hygiene status in Multiple Sclerosis patients – a pilot research
Sylwia Chroma, Ewa Iwanicka-Grzegorek – s. 9-12
Występowanie halitozy u 12-letnich dzieci – badanie pilotażowe
Prevalence of halitosis in 12 year-old children: a pilot study
Ewa Iwanicka-Grzegorek, Joanna Michalik, Joanna Kępa-Prokopienko – s. 13-16

Praca poglądowa/Review paper

Grzybica jamy ustnej – patogeneza, obraz kliniczny
Oral candidiasis – pathogenesis, clinical picture
Dorota Gajdzik-Plutecka, Maria Wacińska-Drabińska, Dorota Olczak- Kowalczyk, – s. 17-20
Niepróchnicowe zmiany zmineralizowanych tkanek zębów związane z zaburzeniami w ośrodkowym systemie nerwowym
Non-carious lesions of the dental tissues, concomitant with central nervous system diseases
Iwona Sobiech, Iulian Komarnitki, Aneta Witt, Anna Grzybowska, Farida Valipour, Dorota Olczak-Kowalczyk, – s. 21-25
Amelogenesis imperfecta – diagnostyka kliniczna i genetyczna – na podstawie piśmiennictwa
Amelogenesis imperfecta – clinical and genetic diagnosis – on the basis of literature
Jarosław Gibek, Joanna Szczepańska – s. 26-31
Leczenie stomatologiczne pacjentów z autyzmem na podstawie piśmiennictwa
Dental treatment patients with autism – literature review
Sylwia Chroma, Ewa Iwanicka-Grzegorek – s. 32-35
Urazowe uszkodzenia zębów mlecznych na podstawie piśmiennictwa1)
Traumatic injuries in the primary dentition – a review of the literature
Joanna Jasińska-Piętka, Lesław Jacek Pypeć – s. 36-39

 

Opis przypadku/Case report

Objawy kliniczne w jamie ustnej w zespole Silvera i Russella. Opis przypadku
Clinical manifestation in oral cavity in Silver-Russell syndrome. Case report
Monika Kozarzewska, Anna Matosek, Dorota Olczak-Kowalczyk, , Anna Marczak-Hałupka, Barbara Adamowicz-Klepalska, Krystyna H. Chrzanowska – s. 40-44

PERIODONTOLOGIA I CHOROBY BŁONY ŚLUZOWEJ

Praca oryginalna/Original paper

Wpływ leczenia periodontologicznego na poziom glikemii i hemoglobiny glikowanej u pacjentów z zapaleniem przyzębia i współistniejącą cukrzycą typu 2
The influence of periodontal treatment of glycemia and glycohemoglobin levels in patients with periodontitis and coexisting diabetes mellitus type 2
Renata Stawicka-Wychowańska, Renata Górska – s. 45-48

Sprawozdanie/Report

Sprawozdanie z niezależnego Panelu Ekspertów na temat związku chorób przyzębia z chorobami ogólnoustrojowymi
– s. 49-52