Numer 4/2014


N o w a S t o m a t o l o g i a 4/2014

Prace oryginalne
Original papers

Ocena wiedzy i świadomości pacjentów i lekarzy na temat wpływu chorób przyzębia na choroby sercowo-naczyniowe
Evaluation of the knowledge and awareness about impact of periodontitis on cardiovascular diseases among patients and doctor
Anna Haładyj, Monika Borakowska-Siennicka – s. 151-158
Analiza wartości siły retencji na drodze rozłączania koron teleskopowych w układach trójelementowych wykonanych w technologii CAD/CAM
Analysis of the retention force during separation telescopic crowns in three-element system manufactured using CAD/CAM technology
Anna Kochanek-Leśniewska, Andrzej Majcher, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – s. 159-166
Analiza nawyków żywieniowo-higienicznych oraz pH i pojemności buforowej śliny w aspekcie intensywności próchnicy u dzieci w wieku przedszkolnym
Analysis of dietary-hygienic habits and pH and buffer capacity of saliva in terms of the intensity of dental caries in pre-school children
Tomasz Kowalik, Joanna Szczepańska – s. 167-172

Prace poglądowe
Review papers

Odbudowa zębów mlecznych z wykorzystaniem standardowych koron protetycznych
Reconstruction of deciduous teeth using standard prosthetic crowns
Wojciech Kowalczyk, Piotr Sobiech – s. 173-177
Komórki macierzyste z miazgi zęba ludzkiego (DPSCs). Charakterystyka i możliwości zastosowania – przegląd piśmiennictwa
Dental pulp stem cells (DPSCs). Characteristics and application – a review
Alicja Mackiewicz, Tomasz Lekszycki, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 178-182
Próchnica zębów – od czasów starożytnych do współczesności
Dental caries – from ancient to the present
Anna Jurczak, Dorota Olczak-Kowalczyk, Ewelina Bąk, Dorota Kościelniak, Iwona Gregorczyk-Maga, Monika Papież, Wirginia Krzyściak – s. 183-188
Agresywne zapalenie przyzębia – wyzwanie diagnostyczne
Aggressive periodontitis – a diagnostic challenge
Agata Orzechowska – s. 189-193


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.