Opłata za publikację

Publikacja wszystkich prac jest bezpłatna. W przypadku publikacji pracy poglądowej lub kazuistycznej Autor jest zobowiązany uiścić wyłącznie opłatę za jej tłumaczenie bądź weryfikację językową (jeśli praca została złożona również w języku angielskim). Prace oryginalne Wydawnictwo tłumaczy bądź weryfikuje na koszt własny (wyłącznie do objętości 15 tys. znaków maszynopisu).