Pojedyncze egzemplarze

Cena pojedynczych egzemplarzy w roku 2019 wynosi: 

50,00 zł – wersja drukowana (rok bieżący), 

30,00 zł – wersja elektroniczna (PDF) ,

52,00 zł – egzemplarze archiwalne z lat ubiegłych.

Numer naszego konta:

BORGIS® Sp. z o.o. mBank 77 1140 2004 0000 3102 7852 4146

Zamówienia można zgłaszać również telefonicznie +48 (22) 648-12-44 oraz drogą mailową u.wyrzykowska@borgis.pl.