Prenumerata


Prenumerata   „N o w e j   S t o m a t o l o g i i”   obejmuje 4 kolejne numery.

Cena prenumeraty w roku 2019 wynosi: 

190,00 zł – wersja drukowana, 

100,00 zł – wersja elektroniczna (PDF) .

Numer naszego konta:

BORGIS® Sp. z o .o . Bank Pekao SA 19 1240 6175 1111 0000 4567 1522

Zamówienia można zgłaszać również telefonicznie +48 (22) 648-12-44 oraz za pośrednictwem formularza prenumerata.borgis.pl.