Lista Recenzentów 2016 r.


dr hab. n. med. Ewa Iwanicka-Grzegorek, Zakład Stomatologii Zachowawczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Jan Kowalski, Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Sylwia Słotwińska, Zakład Stomatologii Zachowawczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Szopiński, Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Leopold Wagner, Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, Zakład Stomatologii Zachowawczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska, Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, II Zakład Radiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Wanda Stokowska, Zakład Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska, Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr n. med. Ilknur Tanboga, Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampusu, Turcja

prof. dr hab. n .med. Magdalena Wochna-Sobańska, Zakład Stomatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr hab. n. med. Jan Kowalski, Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek, Zakład Stomatologii Zachowawczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Małgorzata Nędzi-Góra, Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Izabela Strużycka, Zakład Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska, Zakład Ortodoncji, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Jadwiga Janicha, Zakład Stomatologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Ewa Krasuska-Sławińska, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Zespół Poradni Specjalistycznych, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

dr n. med. Konrad Perkowski, Zakład Ortodoncji, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Barbara Pietrzak-Bilińska, Zakład Ortodoncji, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Anna Turska-Szybka, Zakład Stomatologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak, Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. med. Anna Jurczak, Pracownia Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków