Aktualny numer

N o w a   S t o m a t o l o g i a   2/2018 PL

Prace oryginalne

Defekty rozwojowe szkliwa u młodzieży w wieku 18 lat w Polsce: rozpowszechnienie i wybrane czynniki socjodemograficzne. Badania przekrojowe
Dorota Olczak-Kowalczyk, Anna Turska-Szybka, Dariusz Gozdowski, Urszula Kaczmarek – s. 47-54
Ocena stanu i trend próchnicy u dzieci 5-, 7- i 12-letnich z województwa małopolskiego w porównaniu do populacji polskiej
Małgorzata Staszczyk, Magdalena Kępisty, Iwona Kołodziej, Dorota Kościelniak, Iwona Gregorczyk-Maga, Jadwiga Ciepły, Anna Jurczak – s. 55-65
Porównanie ocen wieku zębowego metodą Cameriere’a oraz zmodyfikowaną metodą Cameriere’a dla populacji europejskiej w województwie lubelskim
Katarzyna Różyło, Katarzyna Gruszka, Ingrid Różyło-Kalinowska – s. 66-71

Opis przypadku

Przewlekłe zapalenie żuchwy jako pierwszy objaw przewlekłego nawracającego wieloogniskowego zapalenia kości i szpiku (CRMO) – opis przypadku
Ewa Krasuska-Sławińska, Paulina Piekarska, Piotr Gietka, Anna Wieteska-Klimczak, Mirela Wadecka, Anna Matosek-Rutkowska – s. 72-77

Prace poglądowe

Bezpośrednie pokrycie miazgi w zębach stałych u dzieci – tworzenie zębiny trzeciorzędowej, stosowane materiały. Część II
Malwina Kolasa, Joanna Szczepańska – s. 78-84
Rola prawidłowego żywienia w okresie ciąży w aspekcie profilaktyki próchnicy zębów u dziecka i matki. Stanowisko grupy roboczej ds. profilaktyki stomatologicznej u kobiet w ciąży Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy
Renata Chałas, Angelika Kobylińska, Magdalena Kukurba-Setkowicz, Anna Szulik, Elżbieta Pels – s. 85-90


N o w a   S t o m a t o l o g i a   2/2018 EN

Original papers

Developmental defects of enamel in the population of Polish adolescents aged 18 years old: the prevalence and selected socio-demographic factors. A cross-sectional study
Dorota Olczak-Kowalczyk, Anna Turska-Szybka, Dariusz Gozdowski, Urszula Kaczmarek – p. 47-54
Dental caries status and trend in 5-, 7- and 12-year-old children from the Małopolskie region in comparison to the Polish population
Małgorzata Staszczyk, Magdalena Kępisty, Iwona Kołodziej, Dorota Kościelniak, Iwona Gregorczyk-Maga, Jadwiga Ciepły, Anna Jurczak – p. 55-65
Comparison of radiological dental age estimation by means of the method by Cameriere and the modified European formula
Katarzyna Różyło, Katarzyna Gruszka, Ingrid Różyło-Kalinowska – p. 66-71

Case report

Chronic mandible inflammation as the first symptom of chronic recurrent multifocal osteomyelitis (CRMO) – a case report
Ewa Krasuska-Sławińska, Paulina Piekarska, Piotr Gietka, Anna Wieteska-Klimczak, Mirela Wadecka, Anna Matosek-Rutkowska – p. 72-77

Review papers

Direct pulp capping in permanent teeth in children – tertiary dentin formation, materials used. Part II
Malwina Kolasa, Joanna Szczepańska – p. 78-83
The role of proper maternal nutrition during pregnancy for caries prevention in both mother and child. Opinion of the working group of the Polish Alliance for a Cavity-Free Future on dental prophylaxis in pregnant women
Renata Chałas, Angelika Kobylińska, Magdalena Kukurba-Setkowicz, Anna Szulik, Elżbieta Pels – p. 84-89