Aktualny numer

N o w a   S t o m a t o l o g i a   1/2019 PL

Prace poglądowe

Aspekty stomatologiczne występowania niedosłuchu u dzieci – etiologia, klasyfikacje, programy diagnostyczne, rehabilitacja. Przegląd piśmiennictw
Anita Śmiech, Joanna Szczepańska – s. 3-7
Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH) – etiologia, obraz kliniczny, leczenie
Sylwia Falkowska, Monika Stawiecka, Renata Milewska, Anna Kuźmiuk, Ewa Chorzewska – s. 8-12

Prace oryginalne

Determinanty korzystania z opieki stomatologicznej przez dzieci w okresie uzębienia mlecznego – badania ankietowe
Sara Shamsa, Iwona Soika, Anna Turska-Szybka, Maja Lipiec, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 13-19
Stan higieny jamy ustnej i przyzębia u dzieci i młodzieży z zespołem Downa
Marta Ziętek, Urszula Kaczmarek – s. 20-26
Zastosowanie materiału wypełnieniowego pakowanego w blistry w zapobieganiu zakażeniom krzyżowym w stomatologii zachowawczej
Alicja Porenczuk, Bartłomiej Górski, Wioletta Bielas, Dariusz Gozdowski, Agnieszka Mielczarek – s. 27-33

Opis przypadku

Wykorzystanie westibuloplastyki metodą Kazanjiana w zapobieganiu recesji dziąseł u dzieci – opis dwóch przypadków
Piotr Sobiech, Marcin Szerszeń, Julia Wiśniewska – s. 34-39


N o w a   S t o m a t o l o g i a   1/2019 EN

Review papers

Dental aspects of hearing impairment in children – aetiology, classifications, diagnostic programmes, rehabilitation. A literature review
Anita Śmiech, Joanna Szczepańska – p. 3-7
Molar-incisor hypomineralisation (MIH) – aetiology, clinical picture, treatment
Sylwia Falkowska, Monika Stawiecka, Renata Milewska, Anna Kuźmiuk, Ewa Chorzewska – p. 8-12

Original papers

Determinants of the use of dental care of deciduous teeth in children – questionnaires
Sara Shamsa, Iwona Soika, Anna Turska-Szybka, Maja Lipiec, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – p. 13-19
Oral hygiene and periodontal status in children and adolescents with Down syndrome
Marta Ziętek, Urszula Kaczmarek – p. 20-26
The application of restorative material packed in blisters in cross infection control in restorative dentistry
Alicja Porenczuk, Bartłomiej Górski, Wioletta Bielas, Dariusz Gozdowski, Agnieszka Mielczarek – p. 27-33

Case report

Application of Kazanjian’s vestibuloplasty in the prevention of gingival recession in children – a report of two cases
Piotr Sobiech, Marcin Szerszeń, Julia Wiśniewska – p. 34-39