Aktualny numer

N o w a   S t o m a t o l o g i a   4/2018 PL

Prace oryginalne

Ocena wiedzy nauczycieli oraz personelu medycznego na temat udzielania pierwszej pomocy w przypadkach urazów zębów
Anna Szufnara, Małgorzata Lipczyńska-Lewandowska, Sylwia Majewska-Beśka, Joanna Szczepańska – s. 135-141
Porównanie efektywności wykrywania czynników ryzyka zapalenia przyzębia przy użyciu metod konwencjonalnej radiografii
Magdalena Batko, Michał Kowalewski, Anna Królińska, Bartłomiej Górski, Wioleta Majdanik, Andrzej Miskiewicz – s. 142-147
Ocena porównawcza właściwości klinicznych materiału wypełnieniowego pakowanego w blistry
Alicja Porenczuk, Bartłomiej Górski, Wioletta Bielas, Dariusz Gozdowski, Agnieszka Mielczarek – s. 148-152

Opis przypadku

Zachowawcze postępowanie w przypadku złamania korzenia w mlecznym zębie siecznym – opis przypadku
Agnieszka Bruzda-Zwiech, Natalia Ciesielska, Joanna Szczepańska – s. 153-158

Prace poglądowe

Profilaktyka stomatologiczna i postępowanie lecznicze u kobiet w ciąży. Stanowisko grupy roboczej ds. profilaktyki stomatologicznej u kobiet w ciąży Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy
Elżbieta Pels, Angelika Kobylińska, Magdalena Kukurba-Setkowicz, Anna Szulik, Renata Chałas – s. 159-165
Metaloproteinazy i ich udział w degradacji systemów wiążących. Część 2
Aneta Zduniak, Sylwia Olszewska, Agnieszka Mielczarek – s. 166-170


N o w a   S t o m a t o l o g i a   4/2018 EN

Original papers

The assessment of teachers’ and medical professionals’ knowledge on first aid in tooth injuries
Anna Szufnara, Małgorzata Lipczyńska-Lewandowska, Sylwia Majewska-Beśka, Joanna Szczepańska – p. 135-141
Comparison of the sensitivity of detecting risk factors for periodontitis using conventional radiography
Magdalena Batko, Michał Kowalewski, Anna Królińska, Bartłomiej Górski, Wioleta Majdanik, Andrzej Miskiewicz – p. 142-147
A comparative evaluation of clinical features of a restorative material packed in blisters
Alicja Porenczuk, Bartłomiej Górski, Wioletta Bielas, Dariusz Gozdowski, Agnieszka Mielczarek – p. 148-152

Case report
Conservative management of root-fractured primary incisor – case report
Agnieszka Bruzda-Zwiech, Natalia Ciesielska, Joanna Szczepańska – p. 153-158

Review papers
Dental prophylaxis and treatment in pregnant women. Opinion of the working group of the Polish Alliance for a Cavity-Free Future on dental prophylaxis in pregnant women
Elżbieta Pels, Angelika Kobylińska, Magdalena Kukurba-Setkowicz, Anna Szulik, Renata Chałas – p. 159-165
Metalloproteinases and their role in the degradation of bonding systems. Part 2
Aneta Zduniak, Sylwia Olszewska, Agnieszka Mielczarek – p. 166-170