W następnym wydaniu

Przegląd piśmiennictwa

Detection of dental and psychological symptoms of child abuse and neglect in dental office – systematic review.
Anna Pantelewicz, Dorota Olczak-Kowalczyk

Praca oryginalna

Próchnica zębów mlecznych u dzieci w wieku od 3 do 7 lat w Polsce w latach 2016-2019
Caries of primary teeth in children aged 3 to 7 in Poland in 2016-2019
Dorota Olczak-Kowalczyk, Anna Turska-Szybka

Częstość występowania i intensywność choroby próchnicowej oraz stan higieny jamy ustnej u dzieci warszawskich poniżej szóstego roku życia. Badanie obserwacyjne.
The Incidence and Intensity of Dental Caries and Oral Hygiene among Children from Warsaw under Six Years of Age. Observational Study.
Magdalena Kabat, Dariusz Gozdowski, Anna Turska-Szybka

Opis przypadku

Przetrwały ból jamy ustnej u pacjenta z napadową nocną hemoglobinurią (PNH). Powikłania stomatologiczne i wyzwanie diagnostyczne.
Persistent oral pain in a paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) patient. Dental complications and a diagnostic challenge.
Bogusławska – Kapała Agnieszka, Rusyan Ewa, Wróblewska Marta, Szopiński Kazimierz, Strużycka Izabela