W następnym wydaniu

NR 3/2017

STANOWISKO

Rola śliny w kontroli choroby próchnicowej. Stanowisko grupy roboczej ds. zapobiegania próchnicy w populacji osób dorosłych.

Renata Chałas, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, Joanna Bagińska, Anna Kwiatkowska, Milena Marcinkowska-Ziemak, Agnieszka Mielczarek

PRACE ORYGINALNE

Ocena kliniczna wypełnień z materiału kompozytowego Evetric.

Dagmara Piesiak-Pańczyszyn, Agnieszka Czajczyńska-Waszkiewicz, Małgorzata Kowalczyk-Zając, Elżbieta Sołtan

Przykrycie bezpośrednie miazgi w zębach stałych z zastosowaniem materiału Biodentine® – obserwacje 3 – letnie

Anna Kochańska; Elżbieta Łuczaj-Cepowicz; Grażyna Marczuk-Kolada; Katarzyna Sokołowska

Early childhood caries vs. the number of colonies of Streptococcus mutans and Lactobacillus spp. in saliva

Elżbieta Pels, Izabela Tkacz-Ciebiera

Próchnica zębów stałych u dzieci w wieku 5 i 7 lat w Polsce i jej związek z próchnicą zębów mlecznych

Olczak-Kowalczyk, Gozdowski, Kaczmarek