Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stomatologii Dziecięcej w Krakowie

 

PTSD-Logotyp

W Krakowie w dniach 9-11 października 2014 roku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stomatologii Dziecięcej. Wydarzenie zbiega się z obchodami 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Miejscem obrad oraz wszystkich towarzyszących imprez będzie Auditorium Maximum znajdujące się przy ulicy Krupniczej 33.

Konferencję zorganizowano z myślą o lekarzach dentystach zajmujących się leczeniem dzieci i młodzieży. Zróżnicowana tematyka na pewno zainteresuje wielu specjalistów, zaś samo wydarzenie czyni atrakcyjnym obecność uznanych autorytetów z dziedziny Stomatologii.

Organizatorem jest Pracownia Stomatologii Dziecięcej IS UJ CM oraz Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej, którego siedziba mieści się w Krakowie. Patronat objęła sekcja Stomatologii Dziecięcej PTS.

 


 

Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej powstało w dniu 11 października 2013 roku podczas zebrania założycielskiego w Krakowie.

W skład Zarządu PTSD wchodzą: dr Anna Jurczak – prezes, prof. Dorota Olczak- Kowalczyk – wiceprezes, dr Iwona Gregorczyk-Maga – sekretarz i dr Joanna Słowik – skarbnik. W Radzie Nadzorczej Towarzystwa zasiada większość kierowników Zakładów Stomatologii Dziecięcej polskich uniwersytetów oraz lekarze praktycy.
Cele PTSD to ujednolicanie wiedzy z zakresu stomatologii dziecięcej oraz opracowywanie wytycznych postępowania w lecznictwie dzieci, które będą obowiązywały w Polsce. PTSD zamierza także brać udział w akcjach edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa, organizować szkolenia oraz konferencje naukowe. Priorytetem PTSD jest szeroko pojęty rozwój polskiej stomatologii dziecięcej.