Ahead of print

Zasada “ahead of print”- publikacja artykułu w wersji elektronicznej poprzedzająca publikację w wersji drukowanej.