Fundacja Be Active Dentist otrzymała odznakę „Primus in Agendo”, przyznawaną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Dodał  |  0 Komentarzy

W ten sposób MPiPS doceniło społeczną aktywność Fundacji BAD, przede wszystkim jej zaangażowanie w walce przeciwko przemocy wobec dzieci. Przypomnijmy, że staraniem Be Active Dentist we wrześniu 2015 r. ukazała się książka pt. „Rola lekarza dentysty w rozpoznawaniu objawów przemocy wobec dzieci” pod redakcją lek. dent. Macieja Michalaka, prezesa zarządu BAD. http://www.infodent24.pl/newsdentpost/rola-lekarza-dentysty-w-rozpoznawaniu-objawow-przemocy-wobec-dzieci,103553.html Autorzy poradnika przekonują, że każdy lekarz i każdy lekarz dentysta ma wpisany w zawód obowiązek reagowania na przypadki przemocy wobec dzieci.

tresc_medal

– Odznaka „Primus in Agendo” to ogromne wyróżnienie dla całej społeczności BAD. Od lat staramy się w interesujący sposób aktywizować środowisko młodych stomatologów, nie zapominając o najważniejszych wartościach. Misją Be Active Dentist jest kształtowanie właściwej postawy zawodowej lekarzy dentystów oraz przyszłych absolwentów uczelni medycznych, stąd m.in. pomysł na książkę, którą docenił Minister Pracy i Polityki Społecznej. Wyróżnienie daje nam motywacje do dalszej pracy – mówi lek. dent. Maciej Michalak.

Wyróżnienie „Primus in Agendo” („Pierwszy w działaniu”) ustanowiono stosunkowo niedawno, bo w lipcu tego roku. Odznaka jest wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny. Odznakę „Primus in Agendo” nosić można na lewej stronie piersi (po orderach i odznaczeniach).