Międzypokoleniowe problemy współczesnej stomatologii

(online na platformie ClickMeeting; 6 pkt. edukacyjnych)

dnia 24 września 2022 r. w godz. 9:00 – 15:30

organizowanej wspólnie przez Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej, Polskie Towarzystwo Stomatologii Geriatrycznej, Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie i Komisję ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie oraz Sekcję Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod tym linkiem. Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń! Liczba miejsc jest ograniczona!

Udział w konferencji dla członków PTSD, PTSG, Sekcji Stomatologii PTS Dziecięcej oraz członków OIL w Warszawie – 150 zł

Udział w konferencji dla pozostałych lekarzy – 250 zł

Udział w warsztatach praktycznych dla członków PTSD, PTSG, Sekcji Stomatologii PTS Dziecięcej oraz członków OIL w Warszawie – 150 zł

Udział w konferencji dla pozostałych lekarzy – 250 zł

W trakcie konferencji będą mogli Państwo wziąć udział w wykładach prowadzonych przez znanych wykładowców takich jak prof. Anastassia E. Kossioni, prof. Svante Twetman, prof. Jo E. Frencken, dr Ewa Rusyan, lek dent. Karolina Obroniecka, dr n. med. Kamil Adamczyk czy też dr Piotr Sobiech. Główne tematy konferencji dotyczyć będą stomatologii dziecięcej i geriatrycznej. Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk oraz prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek przedstawią rekomendacje Polskich Ekspertów dotyczące środków fluorkowych w zapobieganiu i leczeniu próchnicy i erozji zębów u dzieci, młodzieży i dorosłych. W trakcie Konferencji odbędzie się również prezentacja laureatek konkursu Stern Weber studentom stomatologii.

Informujemy również, że 23 września 2022 r., w dniu poprzedzającym konferencje zapraszamy do udziału w odpłatnych warsztatach zgodnych z tematem konferencji (9 pkt. edukacyjnych). Warsztaty będą przeprowadzone w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, ul. Puławska 18, w sali im W. Szenajcha, w godzinach 9.00 – 19.00. W przypadku większego zainteresowania niż liczba miejsc, Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej zorganizuje warsztaty również w innym terminie.

Organizatorzy Konferencji

Sponsorzy Konferencji